PODMIENKY PRELINKOVANIA

1.Toto webové sídlo a webová stránka dasweltauto.sk (ďalej ako „Webová stránka“) sú prevádzkované spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6133/B (ďalej ako „Porsche“) a obsahuje domovskú (hlavnú) stránku (prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

2.Spoločnosť Porsche víta a umožňuje vytváranie právne korektných prepojení, resp. tzv. linkov na Webovú stránku, vrátane prepojení na domovskú stránku a na všetky ostatné webové podstránky tejto Webovej stránky za podmienok uvedených v týchto podmienkach, najmä:

-každé prelinkovanie musí obsahovať zrozumiteľný a jednoznačný odkaz na Webovú stránku Porsche; najmä sa musí každý obsah webovej stránky pravdivo odoslať

3.Vytvorenie prelinkovania na jednotlivé podstránky Webovej stránky Porsche bez údaja zreteľného označenia pôvodu je výslovne zakázané (Deep – Linking)

4.Vytvorenie prelinkovania, prípadne žiadosti o súhlas pri postupoch vyhľadávania bežnými vyhľadávačmi (yahoo, google a pod.) je v každom prípade dovolené.

5.Ak sa nedosiahne žiadne voľné prelinkovanie v zmysle bodu 2, ale údaje Webovej stránky spoločnosti Porsche budú ďalej spracovávané tak, že tieto údaje budú k dispozícii hlavne pre platenú online-službu iného poskytovateľa, je takéto ďalšie použitie a ďalšie spracovanie povolené len po predchádzajúcom písomnom súhlase Porsche. Porsche si v súvislosti s uvedeným výslovne vyhradzuje právo, vyúčtovať poskytnutie týchto údajov.

6. Porsche si vyhradzuje právo zakázať prelinkovanie pre určité osoby, spoločnosti, organizácie, skupiny osôb a/alebo podnikateľské skupiny alebo na určitý webový obsah alebo určitú stránku bez udania dôvodov.

7.Vytvorenie priamych alebo nepriamych linkov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti s informáciami, webovým obsahom, webovou stránkou majúcich politický, radikálny, diskriminujúci, zločinecký, urážlivý alebo podobný charakter, je v každom prípade zakázané. Porsche sa výslovne dištancuje od podobného obsahu na príslušných webových stránkach, vrátane všetkých podstránok.


8. Porsche nezodpovedá za škody alebo chyby akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré sú v rozpore alebo by mohli byť v rozpore s týmito podmienkami prelinkovania.

9.Porsche si vyhradzuje právo zrušiť súhlas na prelinkovanie kedykoľvek aj bez udania dôvodov, ako aj zakročiť proti porušeniu podmienok prelinkovania všetkými technickými a/alebo právne dostupnými prostriedkami.

 

language car-favorit compare-large searchagent up