IMPRESSUM

Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Importér


83104 Bratislava
Vajnorská 160
Telefon++421/2/49262600
E-Mail:[email protected]
právna forma:spol. s r.o.
Sídlo:Bratislava/Okr. súd Bratislava I.
vl.č. 6133/B
IČO: 31362788
DIČ: 2020344018


Číslo živnostenského registra: 103-16472
Živnostenský úrad, Obvodný úrad Bratislava
kontrolný úrad: Slovenská obchodná inšpekcia
 

compare-large car-favorit up language searchagent