priame hľadanie

Zadaním čísla prevádzky a skladového čísla si vyvoláte priamo zvolené vozidlo.
Číslo prevádzky Číslo skladovej zásoby

Podmienky prelinkovania.1. Toto webové sídlo a webová stránka www.dasweltauto.sk (ďalej ako „Webová stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6133/B (ďalej ako „Porsche“) a obsahuje domovskú (hlavnú) stránku (prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

2. Spoločnosť Porsche víta a umožňuje vytváranie právne korektných prepojení, resp. tzv. linkov na Webovú stránku, vrátane prepojení na domovskú stránku a všetky ostatné webové podstránky tejto Webovej stránky za podmienok uvedených v týchto podmienkach, najmä:

- Prepojenia, tzv. linky na Webovú stránku alebo jej ktorúkoľvek podstránku smú byť realizované výlučne cez ponúkaný RSS feed. Tým sa umožní aktuálne a okamžité zobrazenie celej aktuálnej ponuky vozidiel na Webovej stránke na príslušnej internetovej platforme užívateľa.
Prihlásnie na RSS feed