priame hľadanie

Zadaním čísla prevádzky a skladového čísla si vyvoláte priamo zvolené vozidlo.
Číslo prevádzky Číslo skladovej zásoby

Garantovaný pocit istoty.

Ponuka služieb

Vozidlá, ktoré ponúkame pod značkou Das WeltAuto sú dôkladne preverené, servisované, nedostatky odstránené. Naši partneri nepoznajú pri dôkladnej technickej či optickej kontrole kompromisy. Výsledok: "Kto kupuje Das WeltAuto jazdí bezpečne!".

Pri hľadaní vozidiel sa orientujte na vozidlá s Das WeltaAuto garanciou. Výhody:
.
  • rozšírená Garancia na jazdené vozidlo: .
  • Garancia mobility: . Detaily

Weltauto

Garancia na jazdené vozidlo

Pri kúpe vozidla označeného ako Das WeltAuto Vám predajca spolu s vozidlom odovzdá Preukaz služieb Das WeltAuto. Preukaz služieb slúži ako certifikát istoty, v ktorom je uvedený rozsah Garancie na jazdené vozidlo v prípade jeho opravy. Preukaz služieb Vás chráni až po dobu 12 mesiacov od kúpy vozidla.

Detaily a podmienky EXKLUZÍV Garancie na jazdené vozidlo ako aj EXKLUZÍV PLUS Garancie na jazdené vozidlo sú detailne uvedené v Preukaze služieb Das WeltAuto, ktorý Vám predajca odovzdá spolu s vozidlom. EXKLUZÍV garancia na jazdené vozidlo
Weltauto

Profesionálna optická príprava vozidla

Kúpa vozidla je emocionálnou záležitosťou. Každé vozidlo v našej ponuke má kvalitne ošetrený interiér i exteriér. Pritom sme použili iba profesionálnu autokozmetiku.
Weltauto

Skúšobná jazda

Využite možnosť skúšobnej jazdy, pre predajcov značky Das WeltAuto je samozrejmosťou, radi Vám ju ponúknu. Vyskúšaním vozidla pred samotnou kúpou viete porovnať a oceniť prednosti vozidla, pre ktoré sa rozhodujete.

Weltauto

Garancia mobility

V prípade výskytu poškodenia, na ktoré sa vzťahuje garancia, Vám po dohode predajca po dobu trvania opravy poskytne náhradný automobil. Tento dostanete za finančne zvýhodnených a predajcom špecifikovaných podmienok. Aby ste zostali i v ťažkých chvíľach mobilný, ponúka predajca kupujúcemu garanciu mobility, ktorá zahŕňa finančne zvýhodnené služby: pomoc na mieste, odtiahnutie vozidla, vrátenie opraveného vozidla, zabezpečenie náhradného vozidla.

Tu sa

Weltauto

Originálne príslušenstvo

Jazdené vozidlá bývajú často rozdielne vybavené. Predajca Vám ochotne objedná príslušenstvo podľa Vášho priania. Určite oceníte kvalitu a funkcionalitu práve originálneho príslušenstva.

Poznámka: Prosím kontakujte predajcu, ktorý je príslušný pre značku Vášho vozidla.
Weltauto

Technické preverenie vozidla

Každé vozidlo je dôkladne prekontrolované. Dôraz sa kladie na jeho optický i technický stav. Vozidlá kúpené pod značkou Das WeltAuto (predtým Weltauto) si vďaka zabehnutým procesom v našich servisoch, kvalite i transparentnosti získali dôveru tisícov zákazníkov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Weltauto

Výmena

Kupujete u nás auto?
Pri kúpe jazdeného vozidla označeného ako Das WeltAuto Vám vypracujeme nezáväznú ponuku na výkup Vášho starého vozidla. Nemusíte sa už starať o jeho prípadnu opravu a predaj. Podmienkou výkupu je dokladovanie pôvodu vozidla.
Weltauto

Garancia vrátenia

Ak po kúpe nadobudne kupujúci dojem, že jeho voľba nebola správna, má počas jedného týždňa od dodania vozidla možnosť toto vozidlo vymeniť za iné rovnakej alebo vyššej ceny.

Náklady na odhlásenie a prihlásenie príslušného vozidla znáša kupujúci. Vymieňané vrátené vozidlo musí zodpovedať stavu v akom bolo kupujúcemu dodané. Zohľadnené bude jeho prirodzené opotrebenie v závislosti od počtu najazdených kilometrov od dňa prevzatia kupujúcim. Za každý odjazdený kilometer je kupujúci povinný zaplatiť 0,70 €/km, minimálne však 99 €.

Weltauto

Financovanie a poistenie

Naši predajcovia Vám radi odpovedia nielen na otázky týkajúce sa značky Das WeltAuto, ale ochotne Vám vysvetlia možnosti financovania vybratého jazdeného vozidla. Vypracujú Vám tak návrhy financovania vozidla ako aj jeho poistenia. V spolupráci s produktami spoločnosti VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY majú naši predajcovia pre Vás vždy to správne riešenie.