priame hľadanie

Zadaním čísla prevádzky a skladového čísla si vyvoláte priamo zvolené vozidlo.
Číslo prevádzky Číslo skladovej zásoby

impressum

Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Importér


83104 Bratislava
Vajnorská 160
Telefon++421/2/49262600
E-Mail:mail@porsche.sk
právna forma:spol. s r.o.
Sídlo:Bratislava/Okr. súd Bratislava I.
vl.č. 6133/B
IČO: 31362788
DIČ: 2020344018
Číslo živnostenského registra: 103-16472
Živnostenský úrad, Obvodný úrad Bratislava
kontrolný úrad: Slovenská obchodná inšpekcia
Ustanovenia o ochrane údajov z nastavenia webového prehliadača.
Ochrana Vášho súkromia je pre nás zvlášť dôležitá. Preto Vám v nasledovnom texte ponúkame podrobné informácie o získavaní anonymných osobných údajov a osobných údajov prostredníctvom nastavenia webového prehliadača vo vašom počítači.

Anonymné získavanie údajov
V spojení s Vašou návštevou našej ponuky na adrese www.dasweltauto.sk a pri každom stiahnutí niektorej stránky či súboru budú pomocou tohto procesu anonymizovane uložené v súbore prevádzkového denníka nasledovné súbory údajov:
  • IP-adresa sťahujúceho počítača
  • dátum a čas sťahovania resp. požiadavky
  • názov sťahovanej stránky resp. súboru
  • odkaz, z ktorej stránky bol užívateľ presmerovaný na túto stránku
  • užívateľom používaný prehliadač vrátane verzie prehliadača
  • užívateľom používaný operačný systém.
Ďalej budú pri Vašej návšteve našich webových stránok aktivované cookies. Aktivovanie a deaktivovanie a rozsah cookies môžete nastaviť sami nastavením Vášho počítača (zvyčajne v rámci nastavenia internetového prehliadača, napr. Internet Explorer). Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o.vychádza z toho, že súhlasíte s aktivovaním cookies, ak to Váš prehliadač umožňuje.
Tieto údaje budú vyhodnotené pre štatistické účely. Pritom sa jedná výlučne o informácie, ktoré neumožňujú spätné zistenie údajov o Vašej osobe. Ako jednotlivý užívateľ zostávate pritom anonymný.

Copyright 2013.
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené.